Договір про обробку персональних даних

Залишаючи коментар на сайті чи відправляючи повідомлення через форми зворотнього зв’язку, користувач автоматично погоджується з наступними умовами:
1. Персональні дані користувача обробляються відповідно до ЗУ Про захист персональних даних.
2. При залишенні коментаря або відправці повідомлення через форму зворотного зв’язку, користувач надає своє ім’я та електронну пошту.
3. Надаючи свої персональні дані, користувач погоджується на їх обробку сайтом з метою отримання відповіді на коментар або повідомлення через форму зворотного зв’язку.
4. За запитом користувача, його персональні дані можуть бути видалені сайтом.
5. Персональні дані користувача не стануть доступними третім особам